hírek

2018-05-31

Műhelymunka - Inkontinencia és az önbecsülés különböző korcsoportokban

Amellett, hogy érzékenyítenünk kell a kontinencia-inkontinencia téma iránt minden korcsoportot, edukálnunk is kell e témakörben. Ugyanakkor szükségesnek látszik az ápolói szakma kompetenciáinak, valamint az érintettek önsegítő lehetőségeinek erősítése is.

Célzott információk, szakmai tanácsadás, adaptív segédeszközök és adaptálható megoldások, tudás a mindennapi élethez való viszonyulásról inkontinenciával való érintettség esetén: ezek mind lehetséges eszközeink.

Ki gyűlt most össze a témában?

Ezekben a napokban, május 28. és június 1. között Egerben az egészségügyi és szociális szakmák területén alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók és szakoktatóik találkoznak Európa hat országából, mindösszesen harminc résztvevővel. A hatékony szakmai munka irányításához pedig hat neves európai egyetem tanára és professzora is csatlakozott: Ausztriából, Németországból, Finnországból, Törökországból, Lengyelországból és Magyarországról.

Mi a műhelymunka célja?

A komplex látásmód érdekében ezen a szakmai héten a hallgatók elméleti és gyakorlati területeken, valamint az interdiszciplináris kutatási és kísérleti metodikák terén mélyítik el tudásukat. Emellett kulturális ismereteiket és tapasztalataikat cserélik ki a témát illetően. A csoport intenzíven foglalkozik az inkontinenciával érintettek számára nyújtható tanácsadás, tájékoztatás és cselekvési koncepciók kidolgozásával, különös tekintettel az önbecsülés erősítésére és az önsegítésre mint az érintettek gyógyulása szempontjából rendkívül fontos módszerekre.

Továbbá szakápolási és képzési modulok is részei a programnak, amelyek a fenntartható, magas színvonalú ápolási gyakorlatra építenek, és amelyek szem előtt tartják a kulturális, az igényközpontú, az egyéni és testreszabott különbségeket. A hangsúly ekként a megelőzésre kerül, és az inkontinenciával érintettek életminőségének javítására.

Egy intenzív európai munkahét ez, melynek fő eredményei összefoglalva a következők:

- A hallgatók megismerkednek a kontinencia/inkontinecia témakör elméleti hátterével, a nemzeti és a regionális sajátosságokkal.

- A témaspecifikus vita különféle aspektusait szem előtt tartva az önbecsülés-erősítés és az önsegítés pszichológia területein dolgoznak ki megoldásokat.

- A munkahét végére a diákok 45-90 perces képzési modulokat fejlesztenek ki az önsegítő potenciálokról és azok fenntarthatóságáról, beleértve az egyes kulturális sajátosságokat is.

A műhelymunka főszponzora a TZMO SA.

 

» vissza a főoldalra
hírek és tájékozatatók